Blog sẽ tiếp tục đóng cửa trong một thời gian nữa để bảo trì sửa chữa, ai có nhu cầu nghé thăm để lại địa chỉ email tại đây để lập tài khoản đăng nhập bình thường. thời gian đóng blog vào ngày 01/10/2014.

Thế giới quanh ta


Thái nhu

 

Câu chuyện: phòng tôi có 02 khách tới ngồi chờ một anh cùng phòng (anh này đang họp) tôi đang ngồi máy tính làm việc, có lẽ chờ lâu nên 1 anh khách hỏi: có khi nào anh này đi họp xong thì về luôn không, tôi nói nếu hẹn rùi chắc phải quay lại chứ, xem được Thái – Nhu

Động tĩnh đang thời diễn ra 2 khách ngồi chờ (nhu)

Thái là tượng trời đất giao hòa, trong phạm vi khách tới tìm gặp thì đương nhiên thái là gặp rùi.

Khách chờ (Nhu) gặp (thái) anh cùng phòng 

 

 


Đồng nhân độn

lúc tối mình có uống 1 ly cafe, đến giờ này nằm mãi k ngủ đc, lấy tượng kiểm soát xem sao.

phạm vi tình lý, mình có gói cafe để lâu lắm rùi, ma cũng lâu lắm rùi k uống, nay tự rưng mang pha uống.

đồng nhân động hào 1 hạ tượng là ly, ly là tượng con mắt, ly là tượng sáng, đồng nhân là cặp mắt

độn biến hào 1 cấn, cấn là che đậy, ngưng nghỉ ở đây là nằm ngủ, lông mi cấn che cpn mắt là lúc nhắm, mà k ngủ đc gọi là ngủ giả vờ nên gọi là độn

cấu là tương ngộ là k bình thường, là nguyên nhân của câu chuyện đôi mắt (đồng nhân) ngủ giả vờ (độn), lâu k uống cafe nay uống là bất thường nên là cấu, rõ là nguyên nhân do uống cafe


This content is password protected. To view it please enter your password below:


This content is password protected. To view it please enter your password below:


This content is password protected. To view it please enter your password below:


This content is password protected. To view it please enter your password below:

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 33 other followers