Sự hiểu biết Dịch lý rất có lợi ích cho cuộc sống.

Vào giờ Khuể – Phệ hạp, ta đi tìm nhà trò Hoa nghe nói ở đường Kỳ Đồng Sàigòn, nhưng đến nơi ta không biết hẻm nào, nhà nào. Ta liền biến thông: Muốn tìm gặp nhà ngay chóc (Ký tế ở hỗ tượng) thì phải lo mà hỏi han, hỏi thăm (Phệ hạp) và nên hỏi thăm những người nắm níu (Phệ hạp) cùng ngành nghề,…để được hỗ trợ (Khuể) trong việc tìm ngay đúng (Ký tế) mà mình muốn tìm.

Ta nhớ loáng thoáng trò Hoa trước là Cô giáo, sau làm lung tung kiếm ăn như bán báo, bán thuốc lá còn hiện làm gì ta không rõ. Ta liền bảo đứa cháu đi theo: con cứ nhắm mấy người nữ bán thuốc lá mà hỏi như vầy: Cô hay Chị có biết nhà cô Hoa bán thuốc lá ở xóm này không?

Sau câu hỏi ấy quả nhiên có người biết và chỉ dẫn đến tận nhà. Nhờ dịch lý báo tin chỉ đường đi, không thì ta đã phải trở về quê và không gặp được trò nào cả?

Việt Nam dịch lý Hội

Dịch Lý Sĩ Xuân Phong