Tôi và anh Báu ngồi uống cafe ở quán nước. Có em bé tập chạy xe đạp vòng quanh sân của quán ấy, mỗi lần chạy ngang qua bàn chúng tôi ngồi, em đều nhìn chúng tôi dường như tỏ ra rất tiến bộ trong việc tập chạy xe. Đến vòngthưs ba thì em bị té nhào. Tôi liền nói với anh Báu rằng: Cả quyết với anh, ông Thủ tướng Hương sẽ đi tong ghế Thủ tướng trong vòng ba tuần tới.

Số là ông Trần Văn Hương hồi nào tới giờ làm nghê chuyên môn giáo viên, giáo sư rồi nhảy sang nghề công chức cao cấp với chức Đô trưởng Sàigòn (manh nha có ý muốn tham gia chính trị).

Đến bây giờ, đây là lần đầu tiên trong đời của ông, ông được mời ra tập sự chính trị công khai với cương vị Thủ tướng.

– Tương quan:

Ông Hương chịu tập làm chính trị (Thủ tướng)

Em bé thích thú trong việc tập chạy xe đạp

Cả 2 cùng hợp tình là chịu ra công tập tễnh, tập sự, tập tành.

– Tương Hợp:

Cùng một lý lẽ như: Em bé tập chạy thì té nhào, Ông Hương tập làm việc trị dân cũng cùng lý là nhào. Hễ có quan thì có hợp – đã quan về tập sự thì hợp về té nhào

– Tương ứng:

Cô bé tập được 3 vòng thì xảy ra việc té nhào.

Ông Hương chỉ tập sự được có 3 tuần nữa

Quả y như vậy: được 2 tuần lễ với thêm cuối ngày thứ 2 trong tuần lễ thứ3 thì báo chí đăng tin ông Hương lặng lẽ từ dã chính trường.

Hỏi: sao lại 3 tuần thì té nhào mà không phải 3 ngày hoặc 3 năm, 3 tháng,…?

Đáp: Tại phạm vi tình lý thuộc về thời gian của mỗi sống động biến đổi có nhanh chậm hơi khác nhau – việc tập chạy xe và việc tập trị dân

Đồng là tập tễnh mà có hơi khác nhau (Dị). Vì sống động của em bé và ông Thủ tướng đều ôm ấp, đều thể hiện yếu lý đồng nhi dị.

Biết được 3 tuần mà không nói 3 năm hay 3 ngày là vì : lúc thấy em bé thì ở Hậu trường chính trị cũng mới có tin về sự đổ nhào với tánh cách thăm dò dư luận mà thôi làm sao nhà cai trị quyết định cho kịp trong vòng 3 ngày? làm sao kéo dài cho được 3 năm? ắt phải 3 tuần lễ đó vậy.

Chỉ cần biết sự thật không thể chối cãi là Ông Hương từ giã chính trường. Còn cố biết được 2 tuần mấy ngày, ba tuần, 3 năm,… chỉ là cái biết vô ích, có ích chăng là đám thủ hạ của ông cần biết rõ ngày giờ nhào đô của đại ca để kịp thời trởi cờ lường phản mà thôi.

Trích kdxvn