Vũ Trụ Ngữ

Khi có được một Ngôn ngữ và Ngôn ngữ này có thể truyền thông giúp ta hiểu được Sinh Động Tình ý của muôn loài Vạn vật trong Vũ Trụ bao la, giúp ta thông tri được tiếng nói của thượng cầm hạ thú đang trực diện thì hẳn nhiên Danh gọi Vũ Trụ ngữ quả là xứng danh. Dịch Lý Sĩ Xuân Phong Nguyễn Văn Mì đã quả quyết rằng Tiếng Việt sẽ Minh giải tường tận Lý lẽ Huyền vi của Tạo Hoá trong Học Thuyết Tiên Hậu Thiên Trí Tri Ý Thức và vì thế Tiếng Việt sẽ là Vũ Trụ Ngữ .

Thoạt nghe người ta có cảm tưởng như đây là một Vọng Ngôn nhưng thật ra trong Tâm đạo của Vũ Trụ vốn Vô tư bất thiên bất nhiễm, với uy lực Biến hoá của Vũ Trụ không bỏ sót chi phối mọi sự vật sự việc từ cực kỳ nhỏ đến vô cùng to lớn bất kể không gian thời gian, bất kể tốt xấu , thiện ác, dơ dáy trong sạch đếu phải tuân thủ Quy luật Sinh Sinh Diệt diệt Giống Mà Hơi Khác của nó để Nhật nhật tân hựu nhật tân thì ắt phải có tiếng nói riêng của mình, mọi sinh vật được Vũ trụ tạo thành đều có thanh âm riêng chả lẽ Trời đất không có tiếng nói của mình sao ?

Do đó nếu Việt Ngữ bất đắc dĩ phải thông qua Dịch Lý Việt Nam để diễn giải tiếng nói của muôn loài Vạn vầt, của Thượng cầm Hạ thú thì là điều dĩ nhiên. Mong học giả kiên nhẫn đọc đến cuối bài để hiểu tấm lòng của Thầy Xuân Phong đối với Dân Tộc Việt Nam chúng ta .

Tại sao Dịch Lý Sĩ Xuân Phong lại quả quyết ?

Kể từ khi Đồng Nhi Dị Giống Mà Hơi Khác được Thầy Xuân Phong khám phá dùng làm Nguyên Lý để xây dựng Học Thuyết Tiên Hậu Thiên Trí Tri Ý Thức làm nền tảng cho DỊCH LÝ VIỆT NAM thì Công thức của Âm Dương Vũ Trụ Ngữ được hiểu như sau :

VŨ TRỤ NGÔN ± VŨ TRỤ NGỮ => Âm Dương VŨ TRỤ NGỮ

  • Mọi Vạn Hữu khi Động tĩnh đã phát ra tiếng nói của mình đó là => Vũ Trụ Ngôn
  • Diễn tả được, thông dịch được Tiếng nói này của Vũ trụ gọi là => Vũ Trụ Ngữ
  • Thể hiện đầy đủ Ý Lý Nghĩa của Ngôn Ngữ Vũ Trụ phải là Âm Dương Vũ Trụ Ngữ

Thật vậy mọi hiện hữu, mọi sự vật, sự việc trong Vũ Trụ chúng ta tưởng như mọi biến đổi biến hoá ấy đều đa số câm lặng ngoại trừ những chủng loại sinh vật biết kêu biết hót , những tĩnh vật nếu không tác động trên nó cũng im lặng; nhưng xét cho cùng thì không có gì là không biến động biến đổi biến hoá ; sắt thép tự nó cũng sẽ hủy biến , đất dá cũng gào thét khi chuyển mình, trời đất yên bình cũng nổi cơn giông bão ầm ì, Côn trùng nào phải vô tri thể xác cường tráng sao lại bất lực trước sự tàn phá của siêu vi! Tất cả đều có Tiếng nói của mình.

Vì thế vận dụng được Trí tri cơ cấu phanh phui được những tiếng nói thần bí ẩn tàng này Vũ Trụ Ngữ quả là ngõ cửa cho con người thông tri cùng Trời đất mà Quán Thông Thiên Điạ.

Âm Dương Vũ Trụ Ngữ là gì ?

Chúng ta học Dịch Lý ai ai cũng biết Cổ nhân đã dùng chính Trí Tri Ý Cơ Cấu của mình khám phá ra các Hình Đồ Vô Tự lồng trong đó Lý Dịch siêu nhiên để Tượng Ý, Tượng Lý,Tượng Hình và Hài Thanh. Đây có thể nói là những Ký tự đầu tiên của Vũ Trụ Ngữ, đầu tiên muốn diễn tả Tiếng nói của Vũ Trụ . Vô Ngôn mà lại Nói nhiều nhất đầy đủ nhất là thế bởi vì Văn bất tận Ngôn, Ngôn bất tận Ý, Ý bất tận cùng kỳ Lý, Thâm ý của tiền nhân mong muốn chúng ta phải động não, phải biết Thắc mắc, phải suy lý cho đến tận cùng.

Ngày nay ngưòi ta đã diễn giảng Ý Lý Nguyên thuỷ theo cách riêng của mình, của quốc gia mình , bằng những ngôn ngữ kinh điển, bùa phép, xảo thuật, chơi chữ, khiến người học mịt mù hoang lạc.

Tại sao người ta lại có thể đánh lừa được nhiều người qua nhiều thế kỷ đến thế? Nếu không phải là do một số người cố tình thần thánh hoá kỳ bí hóa cái biết của mình bằng những Huyền thoại như Mu rùa Long Mã bằng những cách viết khó hiểu khoa bảng điển dụ …và nếu không phải thế thì phải chăng ta chúng ta đã quá thụ động và coi thường Bộ Môn Dịch Lý học hoặc giả đã quá thờ ơ với cái Khoa học quá xưa cổ với định kiến huyền bí bói toán mê tín hay đã quá thiên lệch vọng ngoại về Văn minh Cơ giới Tây phương.

Thầy Xuân Phong đã vượt qua những u tối nhất của nền Dịch Lý cổ xưa, đã quên mọi trào lưu danh lợi thời niên thiếu, bằng hào khí Tiên Rồng khôi phục nền Văn minh Âm dương Âu Lạc, đã chính thức Đại Chúng Hóa Văn Minh Dịch Lý Việt Nam bằng ÂM DƯƠNG VŨ TRỤ NGỮ gọi tắt là VŨ TRỤ NGỮ; đã quảng diễn VŨTRỤ NGỮ bằng Tiếng Việt và đã chứng minh một cách Khoa học bằng Trí Tri Cơ Cấu Âm Dương Đồng Nhi Dị, bằng NHẤT LÝ, NHẤT LUẬT mọi biến hoá hoá thành của Vũ Trụ .

 VNDLH

 Hạnh Thanh