Cùng động, cùng giao, cùng cảm, cùng hóa thành Biến Hóa, Biến Ðộng, Biến Ðổi có nghĩa là :

00. Trong mỗi chúng ta con người đang sẵn có Âm Dương Trí Tri Ý Lực biến hóa, tương động, tương giao, tương cảm, tương thành măi măi không bao giờ đình nghỉ.

01. Linh thiêng thần lực ấy, tức đức tính Âm Dương Trí Tri Ý Lực có trong mỗi chúng ta, tự nó có nhu cầu biến hóa để hóa thành mới và mới măi măi cho chính tự thân của nó.

02. Khiến cho có, khiến cho đă hóa thành hiện tượng là : sự hôi tụ, quây quần thân xác của chúng ta nơi đây để có cùng động, có cùng giao, có cùng cảm, có cùng hóa thành mới măi mãi chung trong chúng ta, trong âm dương trí tri ý lực, tức trong chính tự thân của mỗi người đó vậy.

03. Âm Dương Trí Tri Ý Lực ở mỗi chúng ta cứ biến hóa, biến động, biến đổi, thu phóng, ra vào, trang trải kinh khiếp cho nhu cầu Âm Dương Trí Tri Ý Lực mỗi lúc mỗi hơi hơi khác.

04. Trang trải kinh khiếp cho chính Âm Dương Trí Tri Ý Lực giống mà hơi hơi khác, tức là chính nó tự động tĩnh, giao dịch với giống mà hơi hơi khác để quân bình, sinh hoá tùy tư năng tự tánh sẵn có trong mỗi bạn. Khả năng tự tánh sẵn có đó tự nó động tĩnh, cung ứng, san sớt cho nhu cầu thừa thiếu để được quân bình, sinh hóa cho chính nó và cũng như cho chính Âm Dương Trí Tri Ý thừa thiếu chung trong chúng ta đó vậy.

05. Năng tính, năng lực Âm Dương Trí Tri Ý ở mỗi chúng ta cứ đi ra và đi về, tự thu, tự phóng, tự nháy nhận ít nhiều với những động tĩnh hơi hơi khác …) hơi khác …) khác …)hơi hơi quá khác …) hơi quá khác …) quá khác …) hơi hơi quá quá khác …) hơi quá quá khác …) quá quá khác lúc chúng ta động tĩnh sinh hoạt lẫn cho nhau. Như vậy bắt buộc phải xuyên qua những con đường lớn sẵn có trên tự thân mỗi bạn.

06. Âm Dương Trí Tri Ý Lực chạy đi, chạy về trên những con đường lớn sẵn có trên tự thân mỗi bạn. Một số ít trong nhiều con đường lớn mà tôi gọi là sẵn có đó chính là : tai, mắt, mũi, miệng, lưỡi, tay, chân của mỗi người. Tự chúng có động tĩnh ít nhiều trong chúng ta, quây quần học tập lẫn nhau.

07. Âm Dương Trí Tri Ý Lực trong mỗi bạn lúc động tĩnh sinh hoạt ít nhiều lẫn cho nhau như thế thì đương nhiên, trí tri ý lực, nó đang có chịu khó phải tạm thời xông pha, chiụ khó xuyên sâu, tiến sâu hoặc cạn trong một phạm vi của nó đă cấu tạo hóa thành từ trước kia.

08. Bông trái Âm Dương Trí Tri Ý Thức đă được cấu tạo hóa thành khắp mọi nơi, từ siêu siêu đến hiển hiện và từ hiển hiện đến siêu siêu bộ mặt mới. Tất thảy đều phải biến hóa đi trong đạo cực tuần tự trật tự đệ nhiên sinh chuỗi lý hóa thành.

09. Một khi loài người chưa rõ được : có đạo cực chi phối muôn đời, khắp nơi và măi mãi từ siêu siêu đến hiển hiện và từ hiển hiện trở về siêu siêu nói tiếp trổ sinh tuần tự, trật tự thế nào, rồi để lại những bông trái gì, ngọn, lá, nhánh, cành, thân, gốc, rễ thứ tự đệ nhiên sinh cực tiến thoái ra sao, thì loài người chỉ còn lại sự hiểu biết ngu ngốc. Con người là linh ư vạn vật, là chúa tể muôn loài, nào là làm chủ không gian, nào là cướp quyền tạo hóa, nào là thượng đế đă chết …

10. Hạng bác học ngu ngốc đó, hạng siêu vi điện tử đó là hạng sờ mó, hạng lỗ tai thịt, mắt thịt, trí thịt của chúng dốt nát đến độ quên tự thân mình lúc nào cũng đang bị và được bắt buộc phải vận dụng những khả năng trí hiểu,những khả năng tri biết, khả năng ý thức cá nhân với một độ cực đặc biệt tối sáng ngu khôn trong đạo cực. Đó là chúng ta chưa muốn nói hạng người đó hoàn toàn dốt nát về Âm Dương Trí Tri Ý Thức (Cực).

11. Bởi thế cho nên chúng ta mới đọc thấy, nghe thấy những trí tri ý thịt ấy thốt lên những danh từ như là đột biến, bộc phát trong ngành học của chúng nó và trên bước đường truy nguyên của chúng thì chúng nó lý luận rằng : con gà đẻ ra trứng gà, trứng gà sanh ra con gà ?!? Lý luận như thế thì bằng như không truy nguyên mà lại có truy nguyên theo kiểu lỗ tai thịt, mắt thịt và trí thịt đó vậy.

12. Trong ngươn hội vận thế, khi đến chu kỳ, thời kỳ xă hội loài người mờ mịt về tuần tự, trật tự của siêu hiển hiển siêu thì đó là thời kỳ rối loạn. Thiên hạ loạn lạc khó nhìn biết được chuỗi lý hóa thành, cho nên không thể nhìn nhận hay công nhận rằng : mọi bông trái trổ sinh của thiên địa quỷ thần trong vũ trụ vô hữu đều chỉ do một gốc rễ được.

13. Ðó là lý do chúng ta tiết lộ, mách bảo dùm cho nhân loại biết rằng : chỉ do có một gốc rễ là Tiên Hậu Thiên Trí Tri Ý Thức, là một Âm Dương Không Hoàn Toàn Không Cực (Vô Cực), chứ không phải âm dương là hai.Vũ trụ đạo lý luận : KHTK là không gì hết, thì chỉ là một mình nó (KHTK) từ chưa đức tính đến đức tính Biết Cực Không, chính là đức tính cực đă hóa thành mà nay loài người đặt tên cho đức tính Biết Cực Không ấy là Trí Tri Ý.

14. Nếu ai thấy khó hiểu về vấn đề này thì hăy tự ý niệm : đó chỉ là sự trẻ già của KHTK chớ không có gì lạ cả. Và nếu hãy còn khó hiểu thì hãy tự ý niệm thêm rằng : muôn đời, khắp nơi và măi măi, bất kể sự việc gì cũng đều là con cháu chắt chít trong phạm vi danh từ chưa như thế và đã như thế, chưa như vậy và đă như vậy. Ngụ ý ẩn tàng trong những danh từ đó là : có biến hóa, biến động, biến đổi, có hóa ra, có trở nên, có hóa thành thế này, thế khác, thế nọ, thế kia.

15. Ða số con người có thể lầm tưởng siêu hiển tách rời, hoặc đă hiểu lầm vấn đề vô hữu là hai âm dương dị biệt, âm dương đôi ngả, hiểu theo kiểu vẽ vời bằng vạch đứt vạch liền, bằng hình bóng, hình thức vuông tr&ograven, chưa thấu đáo về thâm sâu mầu nhiệm : âm đâu dương đó, âm nào dương nấy trong đó, tại đó của nó lúc đó …

16. Tóm lại bông trái của vũ trụ vô hữu, bông trái của thiên địa quỷ thần tức là bộ mặt mới trên hiện thân xã hội loài người ngày nay có đang hăng say tiến đi trong chế tác, chế tạo cơ xưởng, cơ giới, cơ khí giết người và giết các sinh vật khác trong phạm vi có thể được của loài người. Nhưng c&ograven vô số phạm vi chưa thể được, không thể được và vô số phạm vi không bao giờ được mà loài người vì tánh kiêu căng, kiêu ngạo nên chưa tự thú nhận sự bất lực của mình.

17.Khi loài người chưa lo tự thú nhận sự bất lực của mình thì đó là còn đang tự cao, tự đại, c&ograven đang ngoan cố, xuẩn động để chuốc lấy tự diệt, tự thân xă hội loài người. Loài người lo tiêu diệt loài người đã diễn ra trên quê hương Việt Nam chúng ta quá nhiều rồi và vẫn còn tiếp diễn, mặc dầu trên địa cầu nhân loại đa số đang nhìn biết có sự đe dọa : con người tiêu diệt con người có thể trở thành lan tràn nhiều hơn, hoặc kinh khiếp lớn lao hơn nữa ở những nơi khác !

18. Bao nhiêu lâu loài người chưa hiệp lực tận tình, đạo đời, đời đạo chưa thông cảm nhau, cũng như chưa nhìn biết thật sự về con người, chưa ra công sức để làm cho sáng tỏ rằng : xã hội loài người chỉ là bông trái trong vũ trụ vô hữu và thế hệ xã hội loài người hiện nay chỉ là sự kết tinh cho muôn thửơ nhân loại đă qua, là những tên lao công cho lao công, lao động cho lao động trong một cơ xưởng, một nhà máy duy nhất là : khả năng trí hiểu, khả năng tri biết và khả năng ý thức. Tức như chưa nhìn biết được sự lao công của âm dương trí tri ý thức trong muôn đời, khắp nơi và măi mãi đó vậy.

19. Khi loài người bao nhiêu lâu chưa nhìn biết được sự lao công, sức lao động của Tiên Hậu Thiên Trí Tri Ý Thức thì bấy nhiêu lâu đó trên hành tinh địa cầu nhân loại vẫn chỉ là sự hiểu biết, nhìn biết hoặc tạm chịu nhìn nhận gốc rễ, tổ tiên của loài người là : không phong thủy hỏa (tứ đại), hoặc là adong eva dị biệt. Còn tệ hơn nữa như tổ tiên của loài người là khỉ, là cọp, là cá, là chim, là cỏ cây, là khí … Không ai chịu ai cả, khinh miệt, chê bai lẫn nhau. Bảo thủ, hủ lậu ấy dĩ nhiên vẫn tiếp tục hỗn loạn, quây quần với nhau giữa người với người cho vui đó vậy thôi.

VNDLH