ÂM-DƯƠNG LÝ SỐ

 DƯƠNG-ÂM SỐ LÝ

 Ý-Nghĩa của Đỉnh – Vị Tế

Ðỉnh – Vị tế

Hứa – Cuội

TỰA BÀI:  Đánh số 23

00. THIÊN DIỆN ĐANG ĐỘNG

Năm Đinh Mão 1987, ngày 28/3, giờ Dậu.

Được dịch tượng:

01.-CÂU CHUYỆN

Có người xúi bảo người nhà của họ đánh số 23 đi.  Người nhà đó chạy đến hỏi ta đánh số đó được không ? Ta gặp Ðỉnh – Vị tế, câu trần. Ta nói : Chờ cái đã, để xem sao.

02. THẦN THÔNG TRI  LINH  HOẠT

 Ta tập trung thần trí vào ý nghĩa Ðỉnh và sực nhớ :

Có người hàng xóm đòi mua cây xoài của ta để đem về phơi khô làm củi nấu nướng (Ðỉnh là nung đốt, là nấu nướng). Người này hứa hẹn chắc chắn (Ðỉnh) ngày mốt đem tiền ra, rồi mang cây xoài về luôn.

03. THẦN HOẠT BIẾN

Ðỉnh – Vị tế : đòi đánh số 23.

Định ý về ( Đỉnh)  con số chưa xổ ( Vị Tế )

Ðỉnh : Hứa mua cây xoài làm củi (chưa thấy rõ Vị tế) vậy phải quyết định (Quải) chờ (câu trần).

Ðến hẹn, họ không ra mang cây xoài về (Vị tế). Sự hứa hẹn (Ðỉnh) rốt cuộc (Quải) bị dở dang (Vị tế).

Thần hoạt biến của ta minh định:  Hứa (Đỉnh) – Cuội (Vị tế).

Tuy vậy, vẫn phải chờ (câu trần) khi nào rõ nét người ấy không mua cây xoài cái đã.

Ngày sau có người nói giá cây xoài mắc nên không mua (bắn tin vậy thôi, chứ cũng chẳng trở ra nói không mua). Lúc ấy nhằm ngày 1/4/87 âm lịch.

Ta nói với người hỏi số 23. Hôm nay đánh số 23 được rồi đó.

04. NHẤT LÝ:

Vì muôn vật chỉ có nhất lý là Âm Dương Lý, nhất luật là Biến Hóa Luật.

–         Cái lý của số 23 nằm trong luật Ðỉnh – Vị tế.

–         Tương quan với nó là cái lý Hứa – Cuội.

–         Cái tánh của người chơi số 23 cũng có tánh hứa cuội mà ta biết, đó là Tương Hợp.

05. KẾT QUẢ : 

Quả y vậy. Số 23 được lồng cầu xổ ra, nó đúng lý đến 98 – 99%, không hoài nghi gì cả.

06. Ta dặn dò các cao đồ:

Lộc trời xem vậy mà không dễ gặt hái đâu. Khi trời cho thì lý tính tỏ rõ, thần trí sáng ngời và vô tư.

–         Trước tiên, phải chờ sự hứa – cuội rõ nét cái đã.

–         Tương quan có không ?

–         Tương ứng có không ?

–         Tình ý có tương hợp không ?

Dịch lý sĩ                                                            Biên soạn              

Xuân Phong                                                      Cao Thanh