Giảng về: Nguyên tắc nói Dịch, nghi vấn chân giả

I. Thiên diện “Tự cường” đang thời diễn ra

Dự                        Tấn

II. Phạm vi Tình lý Cơ Động

Trong một buổi tối nhàn rỗi, ngồi nói chuyện Dịch Lý với các bạn đồng đội ở quân trường Thủ Đức, một người bạn hỏi:

‘ có 4 người con gái tên là: Ngọc – Thu – Lan – Cúc’ anh xem tôi thương cô nào nhiều nhất?

III. Lý luận:

1. Phân tích câu hỏi:

Đây là loại câu hỏi thách đố rõ ràng, vì anh bạn thương ai nhiều nhất thì chắc anh rõ hơn ai hết, còn hỏi làm gì?

Để đề phòng và có bằng chứng, tôi bảo: “anh hãy lấy tờ giấy rồi viết người nào anh thương (1trong 4 tên trên) dĩ nhiên không cho tôi thấy. Sau đó, tôi sẽ nói y tên người mà anh viết. (lưu ý: người học Dịch Lý tức là học về Động Tĩnh học. Chuyện anh bạn thương ai ghét ai, thật hay giả chúng ta chẳng cần để ý, vì quan trọng chính là Động Tĩnh viết tên lên giấy lúc đó làm tiêu chuẩn và bằng chứng đúng hay sai mà thôi. Vậy, cái tên ghi trên giấy kia là một động tĩnh mà tôi cần biết).

Theo lẽ, tôi phải đặt liên tiếp 3 câu hỏi:

a)     Anh bạn kia có viết hay không?

b)    Nếu có viết thì viết cái gì?

c)     Nếu có viết tên thì viết 1 tên nào trong 4 tên?

Sự thật, lúc bấy giờ Trí tri ý thức của tôi làm việc quá nhanh, khiến tôi chỉ kịp hiểu rằng anh bạn có viết tên, nên tôi yên trí trả lời thẳng câu hỏi thức 3: ‘ viết tên nào trong 4 tên : Ngọc – Thu – Lan – Cúc. Tôi chẳng biết  tý gì (tình lý) về những người con gái mang Danh tánh trên. Nhớ lại nguyên tắc nói Dịch: khi thiếu tình lý phải thăm dò – nếu có thể được. Do đó, tôi yêu cầu anh bạn cho biết ‘trong 4 cô, cô nào có dáng đi yểu điệu nhất?’ ( khi thăm dò tình lý, chúng ta cũng phải theo ý tượng Dịch:

Dự: nhảy múa, biến ý là yểu điệu

Tấn: Hiển hiện, biến ý là dáng đi

(Nếu cẩn thận đề phòng anh bạn thiếu thành thật, trắc trở, ma giáo thì ta nên hỏi cách khác, chẳng hạn, à! Ai có tướng đi xấu nhất,…)

Trong câu chuyện này, anh bạn thành thật cho tôi biết: Cô Ngọc có dáng đi yểu điệu nhất. Do đó tôi kết luận: anh thương cô Ngọc nhiều nhất. Bạn tôi mở tờ giấy ra, quả nhiên có tên cô ngọc thật.

Sau vài phút thán phục, nhưng thoáng vẻ nghi ngờ tôi đoán tâm lý, nên anh bạn liền hỏi tôi: Làm sao anh biết được?

Tôi giải thích: những người học Dịch như tôi, khi muốn biết điều gì đều trông cậy vào luật tạo hóa hiển lộ báo tin bằng mấy vạch đứt vạch liền này đây. Chúng tôi không nói theo tâm lý, vì tâm lý mỗi người mỗi khác nhau, không có tiêu chuẩn rõ rệt.

Rất có thể, trong câu chuyện vừa rồi bạn vẫn nghi rằng: Tôi đoán tâm lý, vì tôi đã hỏi bạn, cô nào có dáng đi yểu điệu nhất? Thông thường bạn trai chúng mình có tâm lý thích dáng đi yểu điệu. Nhưng sự thật, tôi theo đường lối lý luận của tôi như sau: Trước hết, tôi đọc ôn lại ý nghĩa tượng Dịch Dự – Tấn.

Lôi địa Dự là thuận động, nhảy múa, động trên đất, vì Lôi tượng trưng cho động, Địa tượng trưng cho đất, trên động dưới thuận.

Hỏa địa Tấn là hiển hiện, hiện ra, tiến tới, lửa ở trên đất, vì Hỏa tượng trưng cho lửa hay mặt trời. Mặt trời mọc nhô lên mặt đất vậy là ló dạng vào ban ngày, ánh sáng tỏa chiếu làm mọi vật đi lại rõ ràng.

Phối hợp ý nghĩa Dự – Tấn trên , tôi biến ý vào câu chuyện này mới hỏi bạn về Dáng đi (Tấn) yểu điệu (Dự). Dáng đi yểu điệu thì cũng giống như nhún nhảy, nhảy múa vậy. Nếu tôi đoán tâm lý thì bại sao tôi không hỏi những tâm lý khác mà lại hỏi về dáng đi yểu điệu. Ít ra tôi cũng phải căn cứ vào một căn bản học của tôi.

Anh bạn tôi khi nghe những lời giải thích trên đã tỏ vẻ hiểu biết vấn đề nhưng chưa trọn tin, nên hỏi tiếp:

Hiện giờ tôi đang viết thư cho 1 trong 4 cô trên, vậy anh nói xem : Tôi đang viết cho ai?

Để đánh tan ọi nghi ngờ còn sót lại trong lòng bạn tôi, lần này tôi không hỏi dò Tình lý nữa. Tôi liền bắt đầu với những gì tôi có: Vẫn là 4 chữ: Ngọc – Thu – Lan – Cúc.

Đón ý tượng Dịch: Dự – Tấn: Thuận động – Hiển hiện. Biến ý là nhảy múanhô lên. Như vậy nghĩa là sao? Tôi suy nghĩ mãi và sau cùng nhìn vào cách viết 4 chữ trên thì thấy có khác nhau, nhất là các phụ âm khởi đầu đều được viết hoa và cao hơn hàng chữ. Chúng thích hợp với ý tượng Dự Tấn –  Ng, Th, L, C.

Chữ khởi đầu (dự bị –Dự), nhô lên (hiển hiện – Tấn). xét thêm nữa, thì chữ Th phù hợp nhất với nghĩa Dự – Tấn (Dự bị – Nhô lên) vì có tới 2 chữ T và h cao hẳn hàng chữ. Hơn nữa, tôi phân ranh lấy hàng chữ làm Địa thì chỉ có trên mặt đất, tại mặt đất hay dưới mặt đất. Luật tạo hóa hiển lộ báo tin là Lôi địa Dự, động tượng Lôi hào lục bên trên, vậy đúng là chữ Thu. Tên Thu được viết Dự (nhảy múa), Tấn (nhô lên, rõ ràng). Tôi nói: Anh đang viết thư cho cô Thu. Anh bạn phải trình bức thư ra, quả nhiên đầu thư có chữ: “thu yêu” lại thêm một lần nữa, anh bạn tỏ ý hết sức thán phục và nhờ tôi truyền nghề. Riêng tôi được một phút an ủi trên đường học Dịch và xin kể lại để làm đề tài Chiêm nghiệm chung.

IV. Luận lý

Khi phân tích các hiện tượng (chữ viết) Động tĩnh tự nhiên ở lúc bấy giờ dựa vào Ý tượng Dịch, đó gọi là phép tượng số triết tự. quan niệm rằng: nét vẽ ngoằn ngoèo, ngay cong phối hợp thành chữ nghĩa (Tự) mỗi mỗi đều là Động Tĩnh lẫn lộn, tự nhiên, nhiệm nhặt, mà chỉ có Động tĩnh công thức như là một bảng kính mầu nhiệm, khi soi rọi bắt buộc chúng phải lộ nguyên hình, Động tĩnh rõ ràng theo luật lệ, Quy luật sống động khổng thể tránh né được.

  1. Đó là nhờ xem xét hiện tượng động tĩnh lúc bấy giờ
  2. Phân tích trong chữ nghĩa : Triết tự
  3. Rồi quả quyết xác định vấn đề: Phán đoán

Tượng số triết tự việt nam là vậy

Trích kdx&n