Bài tập kiểm soát mẫu

Tôi vừa nhận được một danh thiếp của một chị học viên người việt lấy chồng pháp thời 1954. chị cám ơn tôi đã tận tình chăm sóc bệnh của mẹ chị ở Việt Nam trong những ngày sau cùng của mẹ chị vào năm 1993.

Tấm danh thiếp ngoại quốc này có điều hơi mới lạ đối với tôi, nhất là cách ghi số điện thoại khác với ở Việt Nam. Tôi bèn nẩy ý muốn kiểm soát bằng Dịch tượng lúc đó xem sao:

TỤY                      BĨ

Tụ dã                     Tắc dã

Trưng tập              Gián cách

gọi                          xa

TỤY – BĨ động hào lục (đằng xà động), tượng Đoài động biến Kiền. sau khi biến thông danh ý tượng Dịch tôi thấy ứng hợp nhất với số điện thoại:

– Kêu gọi (TỤY) người ở xa, vắng mặt (Bĩ) bằng cách nói (Đoài) qua đường dây liên lạc kim loại điện lực (Kiền) cực kỳ linh hiển (Đằng xà: là linh lực, điển linh, đa quái dị).

– Hơn nữa số điện thoại này gồm nhiều số tập trung lại (TỤY) được phân cách bằng từng dấu chấm (BĨ) thành nhiều cặp số (TỤY) riêng (BĨ).

– Muốn gọi người ở xa (TỤY BĨ) thì phải gọi từ số đầu đến hết (BĨ) nhóm số (TỤY) lúc đó chuông mới reo vang (Đoài) cho biết đã nối mạch điện (Kiền) để người ở đầu kia (BĨ) tụ đến (TỤY) nhấc ông nghe ra khỏi (BĨ) bàn để điện thoại (TỤY) và hợp đàm với người thân (TỤY) qua cách không (BĨ).

– vậy sô 36 là số chót (TỤY BĨ), khi gọi hết số 36 (TỤY BĨ) thì mới kêu gọi trưng tập được (TỤY) kẻ ở nghìn trùng xa cách (BĨ).

Tôi xác định : số 36 là Tình Lý chánh động (cơ động Tình Lý) ắt phải ra nhanh ngay thôi.

Tôi liền đi cho một anh bạn thân con số 36 này để giúp anh ta đỡ lúc túng thiếu. quả nhiên kỳ đó anh ta trúng lớn.

Riêng tôi có biết được SỐ LÝ cũng chỉ để chiêm nghiệm biện minh thêm cho sự huyền diệu mầu nhiệm của KHOA LÝ SỐ Á ĐÔNG, chứ không dám mong hưởng của hoạch tài hoặc ân lộc do kẻ khác ban tặng, dù là một ly café đen của anh ta…

Trích kdx&n

Lưu ý: Đây là bài tập để học ý dịch tượng, không phải là Bài tập rèn chơi Lô Đề.