II.- TRIẾT LÝ BIẾN THÔNG DẪN ĐẾN LÝ DỊCH

Cuốn Cẩm nang VDCT minh thị rất rõ ràng rằng: Nhờ Kiểm soát Chiêm nghiệm theo phương pháp giản dị nhất này ai ai cũng đều có thể áp dụng đêu có thể hiều Ý Trời lồng lộng trong Ý người vật việc…nhưng điều quan trọng hơn hết nếu ta thâm trầm suy tư đọc kỹ Lời Nói Đầu ở Trang 02 chỉ vỏn vẹn không đầy 02 hàng chữ thì sẽ thấy là Thầy Tổ mong muốn chúng ta thấu hiểu Tính Triết Lý của Lý Lẽ Biến Hoá mà tích cực trở về với chính Tri Tri Ý của mình biến thành động lực tu tập Lý Thuyết DLVN với Học Thuyết Trí Tri Ý ngõ hầu tiến đến Hôi-Ý Hội-Lý Biến hoá Hoá Thành của Vũ Trụ

Untitled1

Xin nêu vài Ý lý trong vài đoạn của tập sách nhỏ mỏng 32 trang này

Biết Số phận của người, vật, việc… là sao ? 

  Số phận của người, vật, việc…  tỉ như văn phòng thương mại vẫn còn ở vị trí cũ. Bữa nọ người chủ văn phòng thương mại ấy nói chuyện với nhà Dịch học, người học Dịch mở quẻ  ra xem được quẻ nào đó…Đến vài hôm sau lại hỏi chuyện về văn phòng ấy nữa, người học Dịch mở quẻ ra xem lại và được quẻ khác. Như thế kết qủa sự việc lại thay đổi hay sao?Thế mà ở trong Dịch lại đổi chỗ của nó, thật là vui lạ. chắc quý vị rất tức cười trước khi đọc, có lẽ cho là vô lý, mà thực ra chính lý , chúng ta và muôn loài cũng bị đổi chỗ như thế mà không hay biết .Chúng ta ai ai cũng đều có thể  lên tiếng  rằng : Tôi là người , là thông thái, là bác học, là chuá tể muôn loài . Tôi có quyền thế, tôi có đất, tôi cất nhà trên đất tôi , vị trí tôi đã đặt ai đổi chỗ được , nếu tôi không phá huỷ , tôi không đổi nó,….. Vậy thì ai đổi nó, sức huyền diệu nào dẫn dắt cái ta ? Hành động nào chỉ huy ta và cả vũ trụ ?

Đáp rằng: chúng ta và muôn loài vạn vật có biết đâu trong cái tôi nhỏ nhít ấy hắng giây hằng phút , hằng vô giây còn có cái Lý Động Tĩnh đổi ta đổi cả nhà ta và thân xác ta ra thế khác, chi phối khắp nơi cùng tất cả muôn loài vạn vật đều bị Lý Động Tĩnh  chỉ huy.

 

Lý Số và Số Lý là gì ?

   Tóm lại muôn vật đều quy về Âm dương Nhứt lý nhưng vì người đời chân thật, chất phác quá nhiều không suy lý được. Cớ sự thiên hạ như vậy, nó đã thúc đẩy cho tài liệu Tiên Thiên Triết Lý và Lý Số Học này góp mặt với thời đại.

    Đã đành là lý học chớ không phải số học, nhưng có số lý mới tạo được hoàn cảnh đưa người về đến lý học. Lý thì vô hình mà lại là tất cả mọi bóng dáng, Lý là không tên mà lại ở trong tất cả mọi tên, Lý là vô số mà lại là mọi số. Chớ nếu Lý mà chẳng có số lý, bóng dáng, tên tự thì hóa ra Đạo của biển cả, vũ trụ không có cửa để mà vào sao ? (không có pháp sao) ? Đạo người ở trong đó sao lại không có pháp ?

     Nên biết trong tập tài liệu này chỉ đưa ra duy có Động Tĩnh Công Thức Toán Pháp là cánh cửa xem chừng như đã được đa số bước vào, đó là tại Vận hội Dịch Lý Thời Nhân chớ chẳng có gì lạ, khi quá thời sẽ biến cách.Vả lại giây, phút, giờ, ngày, tháng, năm, thế, vận, hội, nguyên cũng chỉ ở như cái vòng tròn nhỏ của một ngày có 12 giờ (tý, sửu..) là vấn đề không gian, thời gian lẫn lộn ở trong.

Ví dụ: Ta liệt nguyên, hội, vận đã qua vào không gian thì ở một thế thuộc thời gian. Hoặc lúc chưa có lịch số thuộc không gian thì lịch số thuộc thời gian. Hoặc nhỏ lại giờ, phút, giây là không gian thì vô giây là thời gian.

 

 Đó là vấn đề gần tới chỗ siêu nhiên, nó cũng gần giống như vấn đề siêu thanh và ánh sáng. Vậy đâu có phải số mấy nhất định. Ai gán số lên trên bóng dáng, quái tượng, dịch tượng ấy chỉ là ý muốn nói Lý đó có hình bóng đó. Nhưng một hình bóng dịch tượng là tất cả mọi hình bóng, vậy thì mỗi một hình bóng là có số lý riêng của nó vật.

    Thiện học giả nên hiểu rõ điều đó kẻo nhầm lẫn như số số học hoặc tượng số học. Ở khoa lý số chỉ mượn dịch tượng để nói lý, mượn số lý để tường trình về thứ tự.

VDCT Trang 32

 

Dich Lý là gì ?

  Vậy Dịch Lý là từ Manh nha Động trong Hoàn Toàn Tĩnh, từ lúc chưa tạo lập vũ trụ, chưa có trời đất và đến nay vẫn y có một Luật Tuần tự và Trật tự, người đời có thể tham khảo ở phạm vi loài người thuộc hậu thiên, hãy cứ theo quái nghĩa mà suy lý thì đạt được lý chẳng sai.

VDCT Trang 32

 

KẾT LUẬN

   Thật đáng tiếc cho những ai thờ ơ, chấp kiến chỉ thấy cái Dụng bề ngoài  mà không nhận ra Cái Bản Thể  của DLVN để vội vàng kết luận VDCT là biến thể của Mai Hoa ! Thế mới hay Chân Lý của mọi Chân Lý đúng ở mọi nơi mọi lúc bất chấp Không Thời Gian nào! bất kể Người Vật hay Việc gì…!  Dịch Lý Thời Nhân là như thế đó !.

PHĐ – HT