Bài tập Tiên đoán Lý số –Số Lý
Ý NGHĨA CỦA ĐẠI-HỬU  – QUẢI.
Tựa bài: TIỀN BẠC –  HỨA TRẢ.

01.- THỜI LỊNH:

Năm Tân Mùi 1991,ngày mậu ngọ 06- tháng 5,giờ Tỵ

Được dịch tượng:

* Đại hữu: giàu có ,sung túc ,sung mãn, tiền bạc

* Quải: Từng phần ,từng cái, từng việc…

* Đỉnh: nung đốt ,hứa hẹn, kiềng ba chân , vững chắc…

* Câu trần; các KỲ hụi,thời gian ….

02-Câu chuyện Sự Lý

Trước khi chia tay ra về- Bạn tôi nói.Hôm nay tới ngày đóng hụi 100$, tôi chỉ còn có 60.000$ , vậy nhờ anh choàng giùm tôi 40.000$, sang mai hoặc trưa mai gặp lại , tôi trả cho anh.

03-Tìm về Đức Thần Minh Vô Tư (Thiền- hay:Tập trung Thần Trí).

Cả có : Tiền bạc , tiền chơi hụi..

Quải; mỗi phần , mỗi hụi viên,mỗi phần 100$.

Đỉnh: Đúng hẹn phải đóng hụi—Hứa trả tiền…

04Thần Hoạt Biến (đem ý dịch Soi vào Sự Lý)

-Tiền (đại Hữu) Hụi Kỳ (câu trần) đến Lúc Đóng hụi (Đỉnh)

-Phần (quải) Tiền (Đại Hữu) Hứa trả (Đỉnh).

05- Tìm Chính Lý nhất động ( Nhất Lý)

-Tiền xác định đang có

-Tiền hứa trả đang động.

-Tiền Hụi Kỳ.

06- Thần Tri Hóa : (Dựng số Lý.)

– Tiền xác định đang có : 60, vậy , còn thiếu 40

Dựng số 60, miệng anh bạn nói còn thiếu 4,suy ra 460.

–         Tiền hứa trả…hẹn mai trã (câu trần ,chậm trể..)dựng số 40.

–         Trã 40 thì HẾT-XONG , suy ra 040.

07- Kết Quả:

Đài Bến tre xổ: 1460 và 73860.

Hôm sau , đài Hậu Giang xổ: 57040.

GHI CHÚ:

Số 40 xổ hôm sau …ứng ngay ngày bạn trả 40.

Nó là số Phó lý của câu chuyện…nó xổ đài xa hợp với phó lý .

• 460 chính lý , mổi tuần 1 kỳ hụi,cho nên có số 1à1460.

• Số 60 xổ đài gần ứng với nội tượng, đài bến tre , đài dưới , ứng với hạ
tượng

Dich lý sỉ Xuân-Phong – Cao Thanh