LỜI NGỎ

 

Dịch Lý Việt Nam là Dịch Lý Thời Nhân, là một trong những Hoá Thành của Kiến Thức Nhân loại, nên nó trở thành của chung cho cả Nhân loại ; Sở dĩ nó có tên DLVN vì được xây dựng bằng Học Thuyết Tiên Hậu Thiên Trí Tri Ý Thức, một Học thuyết hoàn toàn do chính người   Việt Nam khám phá làm nền tảng cho DLVN; một Lý Thuyết độc đáo không có trong bất cứ Môn Dịch Lý Học nào khác trên Thế Gìới . Văn Minh Âm Dương Học ngàn xưa ẩn tàng trong Văn Hoá Việt Nam được DLVN làm sống lại giữa lúc Nhân loại đang chìm đắm trong Thời Mạt Pháp, thời mà Vũ trụ đang chuyển mình với vô vàn thiên tai , thời mà hiểm hoạ Cơ Khí giết người hàng loạt đang do chính con người ồ ạt chế tác để rồi mâu thuẫn giằng co giữa Lợi nhuận và Đạo đức Nhân bản không giải quyết được !

Với hàng trăm đề tài và dàn bài cho các Phân Khoa được Thầy Tổ giảng huấn minh triết tường tận và các Môn Đồ ghi chép lại tuy mỗi người đều ghi chép theo sự thụ nhận của mình và Phát triển theo Sở Học như các DHS Cao Thanh, Nam Thanh v.v… nhưng nhất nhất đều được Thầy Tổ lúc sinh tiền hướng dẫn trợ giúp và chỉnh Lý cho Môn sinh thấu triệt am tường Tiên Hậu Thiên Trí Tri Ý Thức Vũ Trụ đễ Khai mở Kỷ Nguyên mới An Lạc Thái Hoà cho Nhân Loại .

Tổng Thư Ký Hội Dịch Lý Việt Nam , DHS Cao Thanh , cũng là Trưởng Ban Truyền Bá DLVN là người chịu trách nhiệm trực tiếp lưu trữ và trình lên Thầy Tổ     tất cả các tài liệu này , sau đó được Thầy Tổ chính thức phê chuẩn ký tên và đóng dấu là những tài liệu của Hội Dịch Lý VN sẽ tuỳ thời lúc để in ấn , phổ biến .

     Hầu như tất cả những tài liệu ấy toàn thể các Môn sinh đều có và đều được dùng làm căn bản để đối chiếu lại những gì mình đã tiếp thu và cũng là để bổ túc cho chính Trí Tri Cơ Cấu của mình trên đuờng tu học .

Các tài liệu bông trái được viết ở đây cũng là nhờ Công đức giáo huấn của Thầy Tổ và sự hướng dẫn tận tình của Sư Huynh Cao Thanh   đồng thời cũng không vượt ra ngoài   Lý Dịch Chính Thống của VNDLH điều mà Thầy Tổ hằng nhắc nhở mọi Môn Sinh.

   Vấn đề tam sao thất bản, ngoa ngôn ngoa truyền , lộng giả thành chơn , loạn ngôn vọng ngữ .

Trông có thể Lầm

Nghe có thể Lạc

Hiểu có thể   Sai

là điều ắt có trong Vũ Trụ Dịch .

     Vì thế lòng mong ước để Học giả có được một tài liệu chính thống một sở học Chân chính của Người Việt Nam và để không lầm với bất cứ Môn Dịch Học nào khác xin được trân trọng cẩn cáo.

 

 

Việt Nam Dịch Lý Hội

Phân Hội Đức